Sweship Energy

Sweship Energy är en plattform med syfte att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv fartygsdrift. 

Potentialen för energieffektivisering inom sjöfarten är mycket stor. Vad som ger mest energivinst kan däremot vara väldigt olika beroende på fartygstyp, bränsle och de omständigheter fartyget opererar under. Det är därför denna plattform etableras, på initiativ från industrin och Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté. Fokus ligger på den potential som kan tillvaratas genom erfarenhetsutbyte, beteendeförändring och samarbete. Ideén är också att branschen därigenom ska få del av kunskap och metoder som gör den kostnads- och klimateffektiv.

Nära koppling till akademin finns bl.a. genom industridoktorandtjänst och disputerad forskningskoordinator. Verksamheten organiseras i olika samverkansprojekt, utifrån de gemensamma behov som identifieras.

 

  • Seminarium om MRV genomfört
    Den 11 maj arrangerades seminarium med fokus på EUs regelverk för Monitoring, Reporting and Verification (MRV) av koldioxid. Flera frågetecken rätades ut, samtidigt som nya frågor identifierades.
  • Anmäl dig till nyhetsbrevet
    För att vara säker på att inte missa någon information om svensk rederinärings satsning för energieffektiv fartygsdrift är du varmt välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det skickas ut regelbundet och innehåller bland annat nyheter om energieffektiv fartygsdrift, inbjudningar och uppdatering om progress inom plattformen.
  • En dag med fokus på energieffektiva lösningar och leverantörer
    Tillsammans med Svensk Sjöfart arrangerades en heldag den 7/3 där några av de mest intressanta leverantörerna och lösningarna inbjöds att presentera lösningar för energieffektivisering.

Nyheter

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lo

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering.

Den 16 augusti arrangerades ett samverkansmöte med deltagare från bland annat Sweship Energhy på DNV GLs kontor i Oslo.

Välkomna till workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering!

Energimyndigheten har i uppdrag att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanal

Händelse