Nyheter

Den 8 april försvarade Hannes Johnson sin doktorsavhandling med titeln "In Search of Maritime Energy Management". Opponent var professor Lars J Nilsson, Lunds universitet.

Hannes forskning rör organisering av arbete med energieffektivisering på rederier. Han har drivit ett industrisamarbetsprojekt om implementering av enerigledningssystem enligt ISO 50001 tillsammans med Laurin Maritime, Transatlantic och DNV-GL. Hannes har doktorerat vid Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för sjöfart och marin teknik och hans avhandling finns tillgänglig härHans nästa forskningsprojekt fokuserar på initiering, projektering och beställning av fartyg ur ett hållbarhetsperspektiv och kommer att bedrivas vid Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Hannes Johnsson utsågs nyligen till forskningsrådgivare inom Sweship Energy, för att säkerställa en hög hög akademisk nivå och omvärldsbevakning inom forskning och innovation på energieffektiviseringsområdet.