Nyheter

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Sista ansökningsdag är 9 september 2016.

Energimyndigheten meddelar:

Utlysningens syfte är att ta fram ny kunskap genom forskning, utveckling och demonstration av nya innovativa lösningar inom transportsektorn där stora vinster kan förväntas i fråga om energieffektivisering.

Energimyndigheten har identifierat ett antal utmaningar för att uppnå ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Ansökningarna ska inriktas mot en eller flera av dessa utmaningar:

  • Hur löser vi transportbehoven på ett energieffektivt sätt, t.ex. genom överflyttning till energieffektivare transportsätt?
  • Hur kan samhällsplanering användas för att ge förutsättningar för ett energieffektivt transportsystem?
  • Vilka drivkrafter till förändring av beteenden finns hos individer och organisationer för att bidra till ett energieffektivt transportsystem?
  • Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas för utvecklingen av energieffektiva transportlösningar?
  • Hur kan befintliga transportlösningar energieffektiviseras?

Mer information om utlysningen finns på http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/energieffektivisering-i-transportsektorn-2014-2019/

Informationsträff

En informationsträff gällande utlysningens inriktning och ansökningsförfarande kommer att hållas i Energimyndighetens lokaler den 31 maj kl. 10.00–12.00 på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Det kommer även att ges möjlighet att delta digitalt, via Skype. Önskar ni delta via Skype, anmäl er till catharina.norberg [at] energimyndigheten.se senast den 29 maj. 

Vill ni diskutera samarbeten, industriförankring och resultatspridning? Kontakta oss gärna på info [at] sweshipenergy.se