Nyheter

Energimyndigheten utlyser 40 miljoner kronor till forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till energieffektivisering inom transportområdet 2014-2017.

 

I utlysningen välkomnas projektförslag som kan rymmas inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn–etapp 2. Sista ansökningsdag är 10 september 2015.

För diskussion kring stöd och samordning av ansökan, kontakta Sweship Energy.