Nyheter

Det finns många olika initiativ med syfte att bidra till energieffektivisering och att nå klimat- och miljömål. Vid sidan om det stora engagemang och de initiativ som tas av privata aktörer finns ett stort antal offentliga initiativ. Syftet kan variera något men inom sjöfartssektorn ligger ofta insikten om att en mer miljö- och klimateffektiv sjöfart kan bidra till ökad samhällsnytta, stärka svensk export och import, bidrar till ökad välfärd och kan avlasta det svenska trafiknätet på land. Att hitta, ansöka och administrera dessa olika initiativ kan dock vara en utmaning och för att höja kompetensen arrangerar därför Sweship Energy seminarier, sammanställer möjligheter, identifierar gemensamma behov och bidrar i ansökningsprocesser. Den 9 juni arrangerades seminarium på temat.

Sweship Energys nätverk inbjöds till seminarium med rubriken: "Offentligt stöd för energieffektivisering till investeringar, demonstrationer och FoU - Vilka möjligheter finns och vad krävs av en ansökan om finansieringsstöd?" 

Presentationer och diskussioner hölls bland annat av representant från Energimyndighetens programråd för forskningsprogrammet energieffektivitet i transportsektorn, Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationsansvarige. Under seminariet behandlades bland annat ansökningsprocessen, aktuell utlysning från Energimyndigheten inom transportsektorn och bedömningskriterier, och Sweship Energys projektledare presenterade en sammanställning av olika möjligheter till medfinansiering med fokus energieffektivisering av sjöfart, vid sidan av aktuell utlysning från Energimyndigheten.

Kontakta gärna info [at] sweshipenergy.se vid intresse om deltagande eller diskussion om möjliga projekt.