Nyheter

Vi är mycket glada att kunna förstärka vårt team med Suzanne Green, som nyligen tillträtt en ny tjänst som projektledare inom Sveriges Redareförening.

Suzanne Green kommer att arbeta inom projekt med fokus på forskning, innovation och demonstration med syfte att på olika vis bidra till att höja sjöfartens miljöeffektivitet och konkurrenskraft. Bland projekten hon kommer att arbeta med finns uppdraget som nationell koordinator för Zero Vision Tool. Vid sidan av det kommer hon att vara en viktig resurs inom andra FoI-relaterade frågor och hon är tillförordnad kontaktperson för det nystartade Energikansliet. Suzanne Green har en examen inom personalvetenskap, flerårig erfarenhet av projektledning och organisationsutveckling och har tidigare arbetat inom det maritima kompetenscentret Lighthouse

Suzanne Green nås på suzanne.green [at] sweship.se