Nyheter

En prov-workshop om energieffektivisering genomfördes på Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet, som en del i pågående arbete med att utveckla en workshopserie för befäl, lotsar, rederikontor och akademi för att uppnå energieffektivisering ombord på fartyg. 

Den strategi som Svensk Sjöfarts medlemmar pekat ut – delat vetande och samarbete – skapar stora möjligheter att uppnå en energieffektivisering i befintlig flotta genom erfarenhetsutbyte, utbildning och ”best practice”. För att besparingspotentialen ska realiseras är en avgörande faktor att befäl och lotsar ges möjlighet att vara engagerade i arbetet. Detta är yrkeskategorier som har en stor kompetens om hur fartyg kan drivas mer energieffektivt som måste tas tillvara.

För att hitta bästa former för hur detta erfarenhetsutbyte och samarbete kan utformas genomfördes den 11-12 juni juni en prov-workshop med drygt 20 deltagare från flera rederier, Sjöfartsverket och akadmin. Deltagarna representerade olika professioner; befäl från både maskin och däck, lotsar, rederikontor samt akademi. Arrangemanget genomfördes tillsammans med Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet. Teoretiska pass varvades med brainstorming, diskussioner och räkneövningar och avslutningsvis genomfördes flera övningar inom eco-driving i Sjöfartshögskolans brygg- och maskinsimulatorer.

Konceptet kommer att vidareutvecklas och ambitionen är att skapa en workshopserie som omfattar ett stort antal befäl och lotsar kommande år.

- Äntligen kan vi redare snart skicka våra aktiva befäl till ”workshops” för att finslipa och tillvarata deras kunskaper i energieffektivisering, säger Pär Brandholm, Environmental & Nautical Manager, Laurin Maritime som deltog i provworkshopen och nedan ses bryggsimulatorn.