Nyheter

19-20 maj arrangerades ett samverkansmöte med deltagare från Chalmers Tekniska Högskola, Aalborg universitet, Copenhagen Business School, Syddanske Universitetet, SIMAC, Sweship Energy och flera medlemmar ur Sweship Energy - nätverk om olika projekt kring mätning och uppföljning av energiförbrukning på fartyg. 
 
Värd för mötet stod Institutionen för Sjöfart och marin teknik vid Chalmers, genom Sweship Energys forskningsrådgivare. 

Den danska delegationen presenterade pågående projekt inom the Blue INNOship, där cirka 40 partners från olika delar av samhället samarbetar kring maritima innovationer. Representanter från Sverige presenterade svenska forsknings-, innovations och demonstrationsprojekt. På presentationerna följde diskussioner om möjligheter, utmaningar och erfarenheter.

Sweship Energy önskar Blue INNOship lycka till i vidare arbete och ser fram emot framtida samverkan!