Nyheter

Inom Föreningen Svensk Sjöfart har en flerårig diskussion pågått om att etablera ett nätverkssamarbete mellan rederier som aktivt arbetar med energieffektivitet. Frågan är aktuell för alla rederier och genom samarbete kan större resultat nås än om varje rederi arbetar med energieffektivisering individuellt. Nu finns förutsättningarna på plats för att starta upp ett nätverk och alla Svensk Sjöfarts medlemmar inbjuds till kickoff den 23 februari.

Vänligen läs mer i inbjudan (bifogad nedan) och anmäl deltagande till info [at] sweship.se.