Nyheter

Sweship Energys forskningsrådgivare, Hannes Johnson, bygger i sin forskning en bro mellan industri och akademi när det kommer till energieffektiv fartygsdrift. Efter vårens disputation med avhandlingen "In search of maritime energy management" har doktor Johnson nu påbörjat ett nytt projekt vid Gothenburg Research Institute (GRI).

Som forskningsrådgivare vid Sweship Energy är Hannes Johnson ledamot i plattformens ledningsgrupp och bidrar bland annat med omvärldsbevakning och att synliggöra och ta vidare de behov och möjligheter till ny forskning som identifieras av industrin inom Sweship Energy.

I hans nya tjänst som forskare vid GRI kommer han främst att arbeta med ett tre-årigt forskningsprojekt om energieffektivitet i design och beställning av nya fartyg, finansierat av Energimyndighetens forskningsprogram för strategisk energisystemforskning. Hannes Johnson disputerade tidigare i år vid Chalmers Tekniska Högskola på en avhandling om hur arbete med energieffektivisering organiseras på ett rederi. 

GRI är Handelshögskolan vid Göteborgs universitets institut för tvärvetenskaplig forskning. Här har Handelshögskolans forskare möjlighet att arbeta i programform med forskningsprojekt med hög näringslivs- och samhällsrelevans. Forskning bedrivs inom ämnen såsom företagsekonomi, etnologi, sociologi, juridik, psykologi, pedagogik, svenska språk, teknik och samhällsvetenskaplig miljöforskning.