Nyheter

Den 25-26 november samlades ett trettiotal representanter från olika befattningar inom svensk rederinäring såväl som akademi för att genomföra en workshop om energieffektivisering ombord.

...Vad blir resultatet när man samlar ett 30-tal ombordanställda, lotsar och rederianställda i ett och samma rum för att diskutera energieffektivitet? Minskade kostnader för rederierna samtidigt som utsläppen minskar är...

Den svenska Sjöfartstidningen besökte prov-workshopen om energieffektivisering ombord 25-26 november och deras reportage finns att läsa här.