Nyheter

Just nu finns stora möjligheter att få medel från Klimatklivet, ett investeringsstöd för investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lo

Energimyndigheten har tagit fram en guide för energieffektivisering.

Den 16 augusti arrangerades ett samverkansmöte med deltagare från bland annat Sweship Energhy på DNV GLs kontor i Oslo.

Välkomna till workshop för befäl, lotsar och rederipersonal för ökad energieffektivisering!