Nyheter

Sjöfartsverket har beslutat att stödja i ett flerårigt projekt för att uppnå energieffektivisering ombord. 

Sjöfartsverket har mycket glädjande beslutat att stödja arbetet med att bygga upp en databas och en organisation för erfarenhetsutbyte. Genom denna grundläggande finansiering skapas möjlighet för att svensk rederinäring ska kunna ta nästa steg för att uppnå en varaktig energieffektivisering!

Sveriges Redareförening har ansökt till Sjöfartsverket om medfinansering för att bygga upp en energidatabas. I databasen samlas data från olika fartygs system för rapportering och bedömning. Tillsammans bildar detta ett helt unikt material vilket möjliggör större analyser, modelleringar och slutsatser. Detta kan i sin tur ligga till grund för ett erfarenhetsutbyte mellan personal och redrier och möjliggöra långsiktig energieffektivisering genom optimal operation av faryg.